DƯỢC THÚ Y OLIVER

DƯỢC THÚ Y OLIVER

DƯỢC THÚ Y OLIVER

DƯỢC THÚ Y OLIVER

DƯỢC THÚ Y OLIVER
DƯỢC THÚ Y OLIVER

Sản phẩm mới

Penistrep

Penistrep

Penicillin G Procaine............................................20.000.000UL
Dihydrostreptomycin Sulfate.................................20.000mg
Dung môi vừa đủ....................................................10ml
Quinorim

Quinorim

Pyrimethamine:.......................................30g
Sulfaquinoxaline:.....................................100g
Vitamin K3:...............................................10g
Tá dược vừa đủ:.......................................1kg
Parasol

Parasol

Paracetamol.........................................10g
Tác dược vừa đủ.................................100g
Parasol + C

Parasol + C

Paracetamol...................................10g
Vitamin C, Destrose vừa đủ...........100g
Tofemic

Tofemic

Tolfenamic acid............................4.000mg
Dung môi vừa đủ..........................100ml
Septotry

Septotry

Sulfamethoxazole.........................20g
Trimethoprim................................4g
Propylene glycol vừa đủ...............100ml
Olibio

Olibio

Ampilicin trihydrate:...............................10.000mg
Colistin sulfate:.......................................25.000.000UL
Dung môi vừa đủ:...................................100ml
Overtin

Overtin

Lvermectin............................1.000mg
Dung môi vừa đủ..................100ml
Oxytocin

Oxytocin

Oxytocin.......................................................1.000UL                                                       
Dung môi vừa đủ.........................................100 ml
 

Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều khó khăn biến động, ...
Test 23123
Test 23123 Tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều khó khăn biến động, ...
test 2312
test 2312 Tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều khó khăn biến động, ...
Test 12
Test 12 Tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều khó khăn biến động, ...
Dược oliver 6
Dược oliver 6 Tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều khó khăn biến động, ...
Dược oliver 7
Dược oliver 7 Tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều khó khăn biến động, ...